image002.png

KURTYNA - PRACOWNIA SCENOGRAFII Marcin Bazner, Mariusz Zieja
realizuje projekt dofinansowanyz Funduszy Europejskich
„Internacjonalizacja przedsiębiorstwa Kurtyna poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego.”
 

Krótki opis projektu: Projekt Wnioskodawcy będzie związany z przygotowaniem do wdrożenia modelu biznesowego. Model biznesowy zostałopracowany przez zewnętrzną firmę doradczą w dniach 09.03 - 26.03.2018. Model został przygotowany z wykorzystaniemmetodologii IDI, analizy PEST, analizy SWOT, metody scenariuszowej oraz analizy matryc ryzyka. Przy pracach nad modelemkontakt między firmą doradczą a Wnioskodawcą miał charakter zarówno osobistych spotkań, jak i odbywał się zwykorzystaniem środków elektronicznej komunikacji tj. e-mail czy telefon. Jako produkt przeznaczony do internacjonalizacjiwskazano dwie usługi:

-      Usługa organizacji eventów ślubnych (produkt premium) – usługa organizacji eventów ślubnych będzie produktem premiumdedykowanym na rynek bułgarski. Oferowana przez Wnioskodawcę dotychczas była świadczona jedynie w skali rynkukrajowego i cieszyła się bardzo dużym powodzeniem. Głównym wyróżnikiem usługi na tle produktów firm konkurencyjnychjest jej zakres i pełne dopasowanie do potrzeb i preferencji klienta - rynek docelowy Bułgaria.

-      Usługa organizacji eventów – dzięki wypracowanej przez lata obecności na rynku sieci kontaktów oraz współpracy, obecniefirma Kurtyna może oferować swoim klientom szeroki wachlarz usług z zakresu organizacji eventów obejmujący dostarczeniezgodnych z życzeniem klienta dekoracji, zapewnienie oprawy świetlnej i muzycznej, jak również obsługę zapleczatechnicznego przez cały czas trwania danego eventu. Usługa ta dzieli się na kilka podkategorii i ma charakter kompleksowy.Rynek docelowy - Bułgaria.

Najważniejsze działania zw. z przyg. do wdroż.MBI:Pozyskanie odbiorców z rynku bułgarskiego, woparciu o usługę doradczą w zakresie wyszukania partnerów, usługa doradcza w zakresie doprowadzenia do etapu negocjacjihandlowych, badania marketingowe dla przygotowania produktu do potrzeb i preferencji klientów, zaprojektowanie kampaniipromocyjnej, udział w targach LuxuryWeddings Expo w Bułgarii.

 

Celem projektu jestdywersyfikacja geograficzna działalności Wnioskodawcy, wzmocnienie jego pozycji konkurencyjnej, zbudowanie zaufania do marki oraz zwiększenia przychodów ze sprzedaży ogółem dzięki uzyskaniu przychodów ze sprzedaży eksportowej.

 

 

Planowane efekty:Po przeprowadzenie działań przewidzianych w projekcie Wnioskodawca uzyska plan kampanii promocyjnej, którą będzie wdrażał na rynku docelowym, udział w tragach pozwoli na wypromowanie marki i pozyskanie odbiorców z rynku docelowego, usługi z zakresu wyszukania, selekcji partnerów z rynku docelowego i przygotowania do negocjacji handlowych (w których firma doradcza nie będzie brała udziału), a także uzyska możliwość pełnego dostosowania produktów do potrzeb rynku docelowego, dzięki wdrożeniu wyników badań marketingowych. Wnioskodawca rozpocznie również prace mające na celu przygotowanie do założenie oddziału na rynku bułgarskim, jak również dokonana reorganizacji struktury wewnętrznej przedsiębiorstwa w sposób opisany w modelu.

Wartość projektu: 524 103,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:362 185,00 PLN

oferta
realizacje
kontakt